Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

upominkireligijne.pl

z dnia 17 lutego 2023 roku

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest firma ART CHRISTIANA Sebastian Stryszawski: Częstochowa, Ul. Wilsona 30. , NIP: 6771599334, REGON: 357452470, tel. 668307830, adres e-mail: sklep@upominkireligijne.pl.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta w trakcie składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

  1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  2. poprzez e-mail na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych umożliwiających weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia drogą mailową lub telefoniczną.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie składania zamówienia, w szczególności: cena, cechy towaru, jego właściwości, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce metody płatności.

2. Ceny wysyłki określone są w cenniku dostaw.

3. Wydanie towaru uzależnione jest od dokonania zapłaty za towar i przesyłkę.

4. Dostawcą usług płatności online jest Blue Media i PayPal.

§4

Wysyłka towarów

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych DPD i InPost. Sklep prowadzi również sprzedaż stacjonarną.

2. W przypadku płatności kartą kredytową, czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, czas wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu. Wyjątek stanowi płatność z odroczonym terminem.

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania reklamacji.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru lub usunięciem niezgodności, koszt dostawy ponosi Sklep.

4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towaru, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji towaru.

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowę uważa się za niezawartą. Klient ma obowiązek zwrócić zakupiony towar, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni.

4. W terminie 14 dni od odstąpienia od umowy przez Klienta, Właściciel Sklepu zwróci Klientowi zapłaconą kwotę.

 

§7

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu. Z pełną polityką prywatności można zapoznać się tutaj.

2. Dane osobowe przekazywane Właścicielowi Sklepu są podawane dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie niektórych z nich uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowych i promocyjnych, w tym newslettera handlowego.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

§8

OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1.1 Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i bezpłatnego wystawienia opinii o zakupach dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być również ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym

1.2. Sprzedawca po zakupach dokonanych w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość e-mail z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza internetowego służącego do jej wystawienia - formularz internetowy umożliwia udzielenie odpowiedzi na

pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich oceny, dodanie własnego opisu dotyczącego opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W przypadku braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszej wiadomości e-mail, Sprzedawca powtarza wiadomość jednokrotnie po upływie siedmiu dni od wysłania pierwszej wiadomości.

1.3. Opinię może wystawić wyłącznie Klient, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

1.4. Opinie wystawione przez Klienta są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym i są dostępne dla wszystkich odwiedzających Sklep Internetowy.

1.5. Za wystawienie opinii Sprzedawca każdorazowo przyznaje Klientowi, który wystawił opinię, jednorazowy kod rabatowy na zakupy w Sklepie Internetowym o wartości 5% do wykorzystania na wszystkie produkty w Sklepie Internetowym. Kod rabatowy jest ważny bezterminowo. Kod rabatowy jest wysyłany do Klienta na jego adres e-mail podany podczas zakupu w Sklepie internetowym niezwłocznie / w ciągu 5 dni od wystawienia opinii.

1.6. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy lub działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

1.7. Opinia może być wystawiona tylko dla faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/ pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być również sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

1.8. Wydana opinia może być w każdej chwili usunięta przez jej autora

§9

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów opublikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§10

Skuteczność i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientom na adres e-mail wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Ponadto zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed datą zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.

5. Jeżeli Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w terminie 14 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu.

Menu Szukaj więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl